Rozszerzona Oferta

Opracowanie i wdrożenie

 • Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 • Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi.
 • Ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
 • Indywidualnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych dla każdego z pracowników.
 • Dokumentów pracowniczych (oświadczenia o zachowaniu danych osobowych w poufności).
 • Umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • Innych dokumentów i formularzy związanych z przetwarzaniem danych osobowych – w tym; klauzule informacyjne, klauzule zgód na przetwarzanie danych osobowych.

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych

 • Wprowadzenie i omówienie tematu.
 • Prawa i obowiązki administratorów danych osobowych.
 • Zabezpieczenie danych osobowych.
 • Działalność Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 • Dokumentacja wymagana przez ustawę o ochronie danych osobowych.
 • Odpowiedzialność prawna w wypadku naruszenia przepisów ustawy.
 • Omówienie zmian proponowanych przez Komisję Europejską i Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 • Podsumowanie szkolenia, dyskusja, pytania uczestników.

Podstawowa Oferta

Czynności w ramach audytu ochrony danych osobowych

 • Analiza posiadanej dokumentacji ochrony danych osobowych pod kątem jej zgodności z prawem,
 • Sprawdzenie legalności przetwarzania danych osobowych zwykłych i wrażliwych,
 • Weryfikacja zakresu oraz celu przetwarzania danych,
 • Weryfikacja merytorycznej poprawności i adekwatności danych w odniesieniu do celu ich przetwarzania,
 • Weryfikacja systemu techniczno – organizacyjnego ochrony danych osobowych,
 • Analiza zabezpieczeń informatycznych (fizyczna i logiczna),
 • Analiza polityki bezpieczeństwa, backupu i zarządzania uprawnieniami oraz określenie wpływu na poziom zabezpieczeń zbiorów danych, przetwarzanych w formie elektronicznej,
 • Weryfikacja funkcjonalności aplikacji i poziomu ich zabezpieczeń. Optymalizacja rozwiązań.
 • Weryfikacja poziomu zabezpieczeń zbiorów danych przetwarzanych w formie papierowej.
 • Weryfikacja poziomu wiedzy pracowników w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Doradztwo i weryfikacja pod kątem powierzenia przetwarzania danych osobowych w umowach oraz wykonywania w tym niezbędnych czynności na przyszłość.

O nas

Ponad 15 lat doświadczenia w ochronie danych osobowych!

 • zgłoszenia zbioru do GIODO
 • opracowywanie dokumentacji dotyczącej ochronie danych osobowych
 • audyty zgodności ochrony danych osobowych
 • przejęcie funkcji ABI
 • wsparcie funkcji ABI
 • szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych
 • wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeńtwem Informacji zgodnie z normą ISO/IEC 27001

Witamy,

Jesteśmy ekspertami ds. ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji z wieloletnim doświadczeniem. Z powodzeniem wprowadzaliśmy systemy dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych w dwóch największych firmach w kraju. Jesteśmy profesjonalistami.